Bedrijfsfotografie onder strenge beveiliging voor het op Schiphol gehuisveste Aircraft Fuel Supply.